ĐẶT PHÒNG

người lớn

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
trẻ em

0

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
đặt phòng
Virtual tour

Liên hệ

PARAGON SAIGON HOTEL
22-24 Thi Sách, Phường Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 28 38 233 999
Fax: (84) 28 38 232 888
Email: info@paragonsaigon.com