Virtual tour

Liên hệ

PARAGON SAIGON HOTEL
22-24 Thi Sách, Phường Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 28 38 233 999
Fax: (84) 28 38 232 888

Hotline: (84) 931 801 349
Email: help@paragonsaigon.com